Као и језик, и музика је уобичајено средство изражавања. Већ је познато да музика има позитиван утицај на развој деце у раном детињству, може побољшати фину и грубу моторику и утицати на перцепцију. Због тога, наша Основна школа већ дуги низ година успешно сарађује са Основном музичком школом „Јосип Славенски“ из Новог Сада.
У уторак, 7. марта 2023. године, у просторијама Музичке школе „Јосип Славенски“ у Новом Саду, одржан је радни састанак на коме је договорено унапређење сарадње две институције у будућности. Сарадња Основне музичке школе „Јосип Славенски“ у Новом Саду и Основне школе „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу започела је 2010. године, када је школа у Новом Саду добила решење о отварању издвојеног одељења у Бачком Петровцу. Сваке године ученици друге године основне школе уписују се у музичку школу путем пријемног испита и могу да бирају: клавир, флауту и виолину. Музичку школу данас похађа 47 ученика. Поред наставе инструмента, сваки ученик има и час солфеђа, где се савладава основна музичка писменост.
Ученици сваке године организују два школска концерта – новогодишњи (у децембру) и завршни (у јуну).

Osnovna muzička škola ”Josip Slavenski”