Kратким перформансом Медијаторског клуба и Ученичког парламента, je у уторак 06. децембра 2022. године y нашој школи обележен Дан борбе против насиља над женама. Такође је дат и интервју за ТВ „Петровец“, у којем се истиче сарадња Нансен дијалог центра Србија и наше школе. У разговору је наглашена обука наставника за школске медијаторе, с циљем борбе против насиља.