Расопред звоњења

Распоред звоњења током септембра 2020.године

Нижи разреди – Пре подне
Редни број часа Време
1. 07:30-08:00
2. 08:05-08:35
3. 08:45-09:15
4. 09:20-09:50
Дезинфекција 09:50-10:10
1. 10:10-10:40
2. 10:45-11:15
3. 11:25-11:55

 

Нижи разреди – После подне
Редни број часа Време
1. 12:30-13:00
2. 13:05-13:35
3. 13:45-14:15
4. 14:20-14:50
Дезинфекција 14:50-15:10
1. 15:10-15:40
2. 15:45-16:15
3. 16:25-16:55

 

Виши разреди – Пре подне
Редни број часа Време
1. 07:30-08:00
2. 08:05-08:35
3. 08:40-09:10
4. 09:25-09:55
5. 10:00-10:30
6. 10:35-11:05
7. 11:10-11:40
8. 11:45-12:15

 

Виши разреди – После подне
Редни број часа Време
1. 12:30-13:00
2. 13:05-13:35
3. 13:40-14:10
4. 14:25-14:55
5. 15:00-15:30
6. 15:35-16:05
7. 16:10-16:40
8. 16:45-17:15