Расопред звоњења

После подне
Редни број часа Време
1. 13:00-13:45
2. 13:50-14:35
3. 14:50-15:35
4. 15:50-16:35
5. 16:40-17:25
6. 17:30-18:15