07.06.2024.

pdfСтатут Основне школе „Јан Чајак“


04.04.2024.

pdfУпутство за добијање бесплатних уџбеника


27.03.2024.

pdfОдлука о избору уџбеника за други и шести разред


20.02.2024.

pdfПоступање установа образовања и васпитања у кризним догађајима


pdfИзмењен правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље


 

12.02.2024.

pdfПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању


09.02.2024.

pdfПравилник о одговорности ученика


pdfПравилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених


 

26.01.2024.

pdfПравилник за употребу мобилног телефона


pdfОдлукa о изменама и допунама правила понашања у школи /кућног реда


pdfОдлукa о изменама и допунама правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика


 

14.12.2023.

pdfСтатут Основне школе „Јан Чајак“


 

21.09.2023.

pdfПравила понашања у школи – кућни ред


20.09.2023.

pdfСтручно упутство за препознавање, подршку и праћење образовања и васпитања ученика/ца сa изузетним/посебним способностима


19.09.2023.

pdfИзвештај о раду директора и извештај о раду школе током школске 2022/2023. године

pdfГодишњи извештај плана рада за школску 2022/2023. годину

pdfГодишњи план рада школске 2023/2024. године


04.04.2023.

pdfПравилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље


24.03.2023.

pdfОдлука о избору уџбеника за први и пети разред 2023

pdfОдлука о измени и допуни одлуке о избору уџбеника за трећи и седми разред 2023

pdfОдлука о измени и допуни одлуке о избору уџбеника за четврти и осми разред 2023


24.03.2023.

pdfПравилник о мерама начину и поступку заштите и безбедности ученика 2023


11.01.2023.

pdfСтатут Основне школе „Јан Чајак“


04.10.2022.

pdfПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању


28.09.2022.

pdfСтатут Основне школе „Јан Чајак“

pdfПословник о раду савета родитеља ОШ „Јан Чајак“


22.09.2022.

pdfИзвештај о раду директора и извештај о раду школе школска 2021/2022. годинa

pdfИзвештај о реализацији плана рада школе за школску 2021/2022. годину

pdfИнформатор о раду школе налази се у архиви школе

pdfГодишњи план рада школске 2022/2023. године


22.08.2022.

Обавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на организацију рада школа почевши од 1. септембра 2022. године.

pdfОбавештење о организацији рада школа од 1.9.2022.

pdfПрилог 1 Препоручене мере превенције COVID-19 у школама и установама ученичког и студентског стандарда


17.03.2022.

pdfПравилник о упису ученика у средњу школу

 


17.03.2022.

pdfПријава за упис у први разред

 


18.02.2022.

pdfИзвештај о раду директора и извештај о раду школе у првом полугодишту 2022. године.

 


Саопштење

14.01.2022.

pdfОбавештење о одлуци Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 17. јануара 2022. године.

pdfСтручно-методолошко упутствo за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

Измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања и закона о основном, средњем и предшколском образовању и васпитању


Организација рада школа од 24.01.2022.

20.01.2022.

pdfИзмена Прилога 7. Поступак с блиским контактима особе оболеле од COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

pdfИзмена Прилога 16. Критеријуми за завршетак изолације болесника са COVID-19 Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији

pdfОбавештење о одлуци Тима


 

01.09.2021.

pdfОбраћање министра просвете 1. септембра 2021

 


Информатор о раду

18.01.2022.

pdfИнформатор о раду (Цео информатор можете преузети у школи)


Упис у средње школе за школску 2021/2022. год

 

pdfТабеларни приказ конкурса за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2021/2020. годину

pdfКалендар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

pdfПравилник о упису у средњу школу


Годишњи план рада

 

Годишњи план рада за школску годину 2021/2022

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2020/2021 год

Извештај директора о раду школе за школску 2020/2021 год

 


Годишњи план рада

 

Годишњи план рада за школску годину 2021/2022

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2020/2021 год

Извештај директора о раду школе за школску 2020/2021 год

 


Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021/2022 години

 

pdfПрилог 1. Индикатори и граничне вредности

pdfПрилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

 


Коришћење спортске хале

 

Захтев за коришћење

Формулар З – Уговор о давању у закуп школског простора

Формулар ЗР

ЦОВИД препоруке


Уџбеници

 

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на словачком и српском језику – први и пети разред (на 4 год. од 01.04.2019.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на словачком и српском језику – други и шести разред (на 1 год. од 07.06.2019.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на словачком и српском језику – други и шести разред (на 4 год. од 29.05.2020.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на словачком и српском језику – трећи и седми разред (на 1 год. од 29.05.2020.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на српском језику – други и шести разред (на 4 год. од 07.05.2020.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на српском језику – трећи и седми разред (на 1 год. од 07.05.2020.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на српском језику – трећи и седми разред (на 4 год. од 19.03.2021.)

Одлука о избору уџбеника – Уџбеници за наставу на српском језику – четврти и осми разред (на 1 год. од 19.03.2021.)

Одлука о избору уџбеника за трећи и седми разред – 04.04.2022

Одлука о избору уџбеника за четрвти и осми разред – 04.04.2022

Одлука о допуни Одлуке о избору уџбеника за други и шести разред – 04.04.2022

Одлука о допуни Одлуке о избору уџбеника за други разред – 04.04.2022


Годишњи план рада

 

Годишњи план рада за школску годину 2020/2021

Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за 2019/2020 год

Записник о усвајању планова


Извештај директора о раду и раду школе у првом полугодишту школске 2020/2021. године


Извештај о извршеном самовредновању у школској години 2019/2020


План примене превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга које се односе на спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2


Кућни ред Основне школе Јан Чајак у Бачком Петровцу


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


План учионица


Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе


Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање


Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању


Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање


Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању


Правилник о организацији и систематизацији послова


Развојни план установе за период 2019-2024


Школски програм за Основну школу „Јан Чајак“ од школске године 2020/2021 – до 2023/2024 године


Пословник о раду школског одбора


Пословник о раду савета родитеља


Пословник о раду ученичгог парламента


Статут школе


Закон о основном образовању


Закон о основама система образовања и васпитања


 

Ранија документа на старом веб сајту