Списак пријатеља школе

Општина Бачки Петровц http://www.backipetrovac.rs/
Председник општине Јасна Шпрох
Председник скупштине Јан Јованкович
Национални савет словачке националне мањине http://www.rada.org.rs/sr
Школска управа Нови Сад
Покрајински секретаријат http://www.puma.vojvodina.gov.rs/
Амбасада Републике  Словачке https://www.mzv.sk/web/belehrad_sr/home
Устав Словака који живе у иностранству https://www.uszz.sk/sk/
Архив Нови Сад http://www.arhivns.rs/
Асоцијација словачких педагога https://www.aus.org.rs/
Месна заједница Бачки Петровац http://www.petrovec.org.rs/
Библиотека Штефана Хомолу
Еко лист http://ekolist.org/
Блоцкс
Каменорезница Ковач http://kamenorezac.rs/
Каменорезница Бартош http://kamenbartos.co.rs/
Наш Огласник https://poljooglasnik.rs/
Златно зрно
Чепси
Пекара Пандора
Карин Комерц
Миx траде http://www.mixtrade.co.rs/
Фарбара Спектрум
РАМ http://ram.rs/
Стилби https://www.stilby.co.rs/
Туристичка организација Бачки Петровац https://www.turizambackipetrovac.rs/
Фотографска радња Ђиња
Флориа
Орхидеа
Фарбара Коцка
Агрохемика http://agrohemika.rs/
Гранд тоурс https://grandtours.rs/
Профикут https://www.proficut.rs/
Елетричар Селештиански
Алфаентериер http://www.alfaenterijer.com/
Пекара Лекај
Месара Хашка http://www.haska.rs/
ВХВ Бачки Петровац http://www.vhv.org.rs/
ПД Маглић http://www.admaglic.rs/
Ватрогасни дом Бачки Петровац
Полиција Бачки Петровац
Социјални центар Бачки Петровац https://csrbackipetrovac.rs/
Дом здравља Бачки Петровац http://dzbackipetrovac.rs/
Грејање Абрахам http://www.grejanje-abraham.com/
Ресторан Јела
Малац Генијалац https://www.malacgenijalac.com/
Мерцедес Бенз
БАЗ ауто
Матица словачка http://www.maticaslovenska.rs/
Цифра медиа https://www.ciframedia.rs/
АД Петровец http://aspetrovec.com/
ДДОР Бачки Петровац
Институт за ратарство и повртларство БП
ТВ Петровец https://www.tvpetrovec.com/
Радио Петровец http://radiopetrovec.com/
Аб програм https://www.abprogram.rs/
Комуналац Б.Петровац/Маглић
Удружење жена Бачки Петровац
Г-БИКЕ http://www.g-bike.co.rs/
Гари Лачок
Др Техно https://www.drtechno.rs/
Владан Шћепановић
Александар Ракић
Univerzal doo https://www.uni.rs/