Дана 31.05.2024. године ученици наше школе, који учествују у пројекту „Свако дете има право да одраста здраво“ имали су по други пут прилику да их тестира тим стручњака за спорт из Покрајинског завода за спорт и медицине спорта у Новом Саду.

На основу претходне анализе тестова у различитим моделима праћења физичког развоја и моторичких способности ученика, било је спроведено завршно тестирање ученика за школску 2023/2024 годину.

За праћење физичког раста и развоја било је спроведено мерење телесне висине и телесне тежине, као и моторичких способности користећи следеће тестове: претклон у седу, чунасто трчање 4×10м, издржај у згибу, шатл ран тест, скок у даљ из места и прегибачи трупа за 30с.