Zamestnanci

Riaditeľ školy

Zdenka Dudic

dr. Zdenka Dudićová

 

Dňa 27.10.2021 dr. Zdenka Dudićová stala sa riaditeľkou ZŠ Jána Čajaka.

Kontakt na riaditeľa: +381621314738

Odborná služba

Janka Struhárová
Pedagogička
Natalija Beratová
Psychologička

Pedagógovia

Jarmila Pantelićová
Učiteľka slovenského jazyka a literatúry
Vesna Valihorová Filipovićová
Učiteľka slovenského jazyka a literatúry
Mária Andrášiková
Učiteľka slovenského jazyka a literatúry
Branislava Bukvićová
Učiteľka srbského jazyka
Nataša Pašćanová Mrdaková
Učiteľka srbského jazyka
Ivona Hansman
Učiteľka anglického jazyka
Milina Snidová
Učiteľka anglického jazyka
Olivera Simićová
Učiteľka anglického jazyka
Elena Čiefová
Učiteľka anglického jazyka
Anna Stojanovićová
Učiteľka nemeckého jazyka
Ľudmila Vicianová
Učiteľka nemeckého jazyka
Maja Lačoková
Učiteľka nemeckého jazyka
Vladimír Melich
Učiteľ matematiky
Ivana Sabová
Učiteľka matematiky
Maria Miljevićová
Učiteľka matematiky
Pavel Miskovic
Pavel Miškovic
Učiteľ matematiky
Vlasto Petráš
Učiteľ fyziky
Pavel Marčok
Učiteľ informatiky a výpočtovej techniky
Mária Pálenkášová Boldocká
Učiteľka zemepisu
Sonja Antanasijevićová
Učiteľka zemepisu
Ján Benda
Učiteľ dejepisu
Lenka Vizi
Lenka Vízi
Učiteľka biológie
Andrej Medveď
Učiteľ biológie
Jaroslav Chlpka
Učiteľ chémie
Maria Milenkovićová
Učiteľka techniky a technológie
Jaroslav Lekár
Učiteľ techniky a technológie
Daniela Marková
Učiteľka výtvarnej kultúry
Miško Bolf
Učiteľ výtvarnej kultúry
Nina Lečić Mostarski
Učiteľka hudobnej kultúry
Olivera Popadić
Učiteľka hudobnej kultúry
Andrea Ušiak
Učiteľka telesnej a zdravotnej výchovy
Ján Pavlis
Učiteľ telesnej a zdravotnej výchovy
Kristína Novakovová
Učiteľka náboženskej výchovy - Evanjelické náboženstvo
Ksenija Beserminjiová
Učiteľka naboženskej výchovy - Katolícke náboženstvo
Irinej-Ignjatovic
Irinej Ignjatović
Vieroučiteľ

Učitelia triednej výučby

Miluška Anušiaková Majerová
Učiteľka triednej vyučby
Pavel Bažík
Učiteľ triednej výučby
Mária Benková
Učiteľka triednej vyučby
Ján Brna
Učiteľ triednej výučby
Zuzana Fabianová
Učiteľka triednej vyučby
Milina Ferková
Učiteľka triednej výučby
Jana Kopčoková Ganiová
Učiteľka triednej výučby
Milina Krajčíková
Učiteľka triednej výučby
Vlastislava Lekarová
Učiteľka triednej vyučby
Vlasta Lomenová
Učiteľka triednej vyučby
Anna Lovásová
Učiteľka triednej vyučby
Danka Nakićová
Učiteľka triednej vyučby
Daniela Tatliaková
Učiteľka triednej výučby
Jasna Ožvatová
Učiteľka triednej výučby
Mariana Topolská
Učiteľka triednej výučby
Vlastislav Urbanček
Učiteľ triednej výučby
Katarína Zimová
Učiteľka triednej výučby
Vlasta Werleová
Učiteľka triednej výučby