Dňa 11. aprila 2024 predstavitelia Rady pre bezpečnosť cestnej premávky Obce Báčsky Petrovec navštívili našu základnú školu. Pri tej príležitosti našim prváčikom odovzdali edukačný materiál Pažljivkove pravidlá v cestnej premávke.Tiež ich informovali o Pažljivkovej...

Súťaženie z anglického jazyka

Súťaženie z anglického jazyka

Tohto školského roku žiaci 7. a 8.ročníka dosiahli pozoruhodné výsledky na súťaženiach z anglického jazyka. Obecná súťaž sa konala 4.februára 2024 v ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići. Najúspešnejšia žiačka 7.ročníka bola Marína Černáková, ktorá obsadila druhé miesto. Zo...

Obvodová súťaž  zo slovenského jazyka a literatúry

Obvodová súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

V sobotu 6. apríla 2024 prebiehala obvodová súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka základných škôl s vyučovacím slovenským jazykom z Báčky a Sriemu na Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči. Žiaci z petrovskej...

Hodina pre planétu Zem 2024

Hodina pre planétu Zem 2024

Naša škola sa každoročne zapája do akcie Hodina pre planétu Zem. Tak aj tento rok 23.03.2024, v sobotu 20:30h, sa naša škola zapojila do svetovej iniciatívy za ochranu prírody a životného prostredia a prejavenie lásky, ale aj starostlivosti o stav planéty. Cieľom...

Základná škola Jána Čajaka na veľtrhu vzdelávania PUTOKAZI

Základná škola Jána Čajaka na veľtrhu vzdelávania PUTOKAZI

Veľtrh vzdelávania, predovšetkým určený pre žiakov záverečných ročníkov základných a stredných škôl pre rok 2024 je  usporiadaný od 21. do 23. marca. Podujatie  Putokazi  zoskupuje inštitúcie, ktoré predstavujú više 500 vzdelávacích profilov a dáva všestrannú ponuku...

Navštívili sme škôlku

Navštívili sme škôlku

V utorok 19. marca 2024 tím našej školy na čele s riaditeľkou  školy Dr. Zdenkou Dudićovou, bol na návšteve petrovskej škôlky, na spoločnej rodičovskej porade rodičov budúcich prvákov. Na spoločnej rodičovskej  porade rodičia si mohli vypočuť potrebné informácie pre...

Maškarný karnevál v Novom Sade

Maškarný karnevál v Novom Sade

Fašiangy sú už za nami, a ako záverom tohto obdobia, 15.03.2024 bol organizovaný veľký maškarný karnevál v Novom Sade, na ktorom sa zúčastnili aj odmenené masky, ktoré si prvé ceny získali na maškaráde, ktorá bola na našej škole, základnéj škole Jána Čajaka v Báčksom...

Obvodová súťaž v šachu

Obvodová súťaž v šachu

V organizácii Šachového zväzu Vojvodiny v spolupráci so Šachovým zväzom Nový Sad a Šachovým klubom Mladosť dňa 17.03.2024 sa na našej škole konala obvodová súťaž v šachu v súťaži jednotlivcov a tímov. Do súťaže sa zapojilo 239 účastníkov, z toho 11 našich žiakov ....

Akcia jarného upratovania

Akcia jarného upratovania

V sobotu 16. marca 2024 učitelia vedúci Ekologického krúžku sa zapojili do akcii jarného upratovania, ktorú každoročne organizuje združenie Zelený - Petrovec, a to upratovaním školského ihriska a jeho okolia spolu s riaditeľkou školy, učiteľmi a žiakmi. Počas akcie...

Simulácia záverečnej skúšky

Simulácia záverečnej skúšky

Na našej škole sa v dňoch 22. a 23. marca 2024 bude konať simulácia záverečnej skúšky. V piatok  22. 03. 2023 o 12:00 hodine sa bude písať test z matematiky a v sobotu 23. 03. 2024 o 09:00 hodine z materinského jazyka a o 11:30 hodine test zo zvoleného predmetu – test...

Pažljivkova prehliadka

Pažljivkova prehliadka

V základných školách a v predškolskej ustanovizni v obci Bášsky Petrovec 12.03.2024 prebiehala prvá fáza školskej súťaže  Pažljivkova prehliadka 2024. Zúčastnili sa žiaci 1. a  2. ročníka a naši najstarší predškoláci, ktorí si preverili svoje vedomosti o premávke....

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Zápis do prvého ročníka základnej školy

Vážení rodičia, Rodičovi alebo inému zákonnému zástupcovi detí, ktoré dosiahli vek na zápis do prvého ročníka základnej školy, je umožnené, aby elektronicky objednali dátum zápisu svojho dieťaťa do základnej školy na území Srbska prostredníctvom Portálu „еУправа.“....

Odborné zdokonaľovanie učiteľov a dielne pre žiakov

Odborné zdokonaľovanie učiteľov a dielne pre žiakov

V prvom polročí školského roka 2023/2024 na našej škole predstavitelia Mensa Srbsko uskutočnili dve odborné zdokonaľovania našich učiteľov. Prednášateľ zdokonaľovania a dvoch dielní bol podpredseda Mense Srbska Predrag Đukić, konzultant pre rozvoj kľúčových...

Deň ružového trička

Deň ružového trička

V posledný februárový týždeň naša škola zaznamenávala  Medzinárodný deň boja proti rovesníckemu násiliu – tzv. Deň ružového trička.  Z tohoto dôvodu bola i aula školy celý týždeň v ružových tónoch.  Dekorovali ju predstavitelia Žiackeho parlamentu, ktorí tentoraz aj...

Maškarný bál

Maškarný bál

„Pozor, pozor, pozor! na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa, že sa koná veľký bál, fašiangový karneval.“  Moderátorky siedmačky Tea Lačoková a Iveta Bažíková spolu s ostatnými členmi Žiackeho parlamentu z vyšších ročníkov týmito veršami v piatok...

Slovenské rozprávky z celého sveta

Slovenské rozprávky z celého sveta

Slovenské rozprávky pretrvávajú i dodnes, o čom nás presvedčili naši žiaci, ktorí nielen radi čítajú, ale i píšu. Preto v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny 23.02.2024  predsedníčka  Dušanka Petráková a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana...

Upis2024-25
Zapis
moj ES dnevnik
SELFIE

Naší priatelia:

Caroslov
Savet-roditelja