Slávnostné privítanie prvákov

Slávnostné privítanie prvákov

Ako každého 1. septembra, tak aj teraz naša škola privítala nových žiakov a to prvákov, ktorým sa nielenže začína školský rok, ale sa im začína nové obdobie života, a to školské obdobie. Naša škola prváčikom s láskou otvorila školskú bránu a čakali tu na nich...

Návšteva z Martina

Návšteva z Martina

Počas Slovenských národných slávností, ktoré prebiehali počas augusta, v Báčskom Petrovci pobudla delegácia mesta Martin, ktorá navštívila aj našu základnú školu. Delegáciu  na čele so zástupcom primátora Ing. Stanislavom Thomkom privítala a prijala riaditeľka školy...

Pisma ministra prosvete učenicima prvog razreda, učenicima i zaposlenima

Писмо министарке проф. де Славице Ђукић Дејановић свим првацима у Републици Србији Писмо министарке проф. де Славице Ђукић Дејановић ученицима и запосленима у основној и средњој...

Oznámenie

Oznámenie

Školský rok  2023/2024 začne v piatok 1. septembra 2023. Budúcich prvákov privítame na Sviatočnom programe 01.09.2023 o 13 hodine. Výučba sa realizuje nasledovne: I zmena - 2. ciklus: 5.-8. ročník  a 1.ciklus: 2. a 4. ročník od 7:30 hodiny; II zmena - 1. ciklus: 1. a...

Maturitný večierok ôsmakov

Maturitný večierok ôsmakov

Pre generíciu žiakov 2008/2009, osem rokov ubehlo ako voda. Malí maturanti 6. júna ukončili svoje školské vzdelávanie. V aule školy 27. júna 2023 bol organizovaný maturitný ôsmacky program, ktorý žiaci spoločne pripravili so svojimi triednymi učiteľmi Jaroslavom...

Kalendár aktivít na záverečnú skúšku v roku 2023

Kalendár aktivít na záverečnú skúšku v roku 2023

Všetci žiaci sú povinní konať záverečnú skúšku na konci ôsmeho ročníka základného vzdelávania. V školskom roku 2022/2023 sa záverečná skúška koná v dňoch 21., 22. a 23. júna 2023. Žiaci, ktorí z opodstatnených dôvodov nevykonajú záverečnú skúšku v júnovom termíne,...

Chánim ťa

Chánim ťa

Vláda Republiky Srbsko s podporou Úradu pre informačné technológie a elektronickú správu vytvorila projekt na prevenciu a potláčanie násilia páchaného na deťoch s názvom Chránim ťa. Platforma na jednom mieste integruje všetky potrebné aspekty prevencie násilia na...

Návšteva u hasičov

Návšteva u hasičov

Začiatkom júna 2023 sa učitelia spolu s deťmi vybrali navštíviť Hasičskú stanicu v Petrovci. Páni hasiči deti previedli budovou hasičskej stanice, porozprávali im, ako vyzerá ich bežný deň a dokonca tým najmladším ukázali aj hasenie požiaru penou. Na chvíľu sa mohli...

Rozlúčka s ďalšou generáciou ôsmakov

Rozlúčka s ďalšou generáciou ôsmakov

V utorok 6. mája 2023 ôsmaci ukončili svoje osemročné školenie. Pri tejto príležitosti vo vestibule školy usporiadali už tradičný rozlúčkový program. Ako je to už zvykom, žiaci a ich triedni učitelia sa uniformovali do tričiek a najprv urobili pochodovým krokom čestný...

Oboznámenie

Oboznámenie

Podľa dopisu Ministerstva školstva, druhý polrok školského roka 2022/2023 pre všetkých žiakov základných škôl /žiaci od prvého po ôsmi ročník/ sa končí v utorok 6. júna 2023. V ten deň sa končí bežné vyučovanie. Do 6. júna škola oboznámi žiakov a rodičov o návrhu...

moj ES dnevnik

Vyjadrenie záujmu o očkovanie proti COVID-19

SELFIE

Naší priatelia:

Čaroslov 15