Pilotný projekt „Každé dieťa má právo vyrastať zdravo“

Pilotný projekt „Každé dieťa má právo vyrastať zdravo“

Dňa 31.05.2024  žiaci našej školy, ktorí sa zapájajú do projektu „Každé dieťa má právo vyrastať zdravo“, už po druhýkrát mali možnosť, aby ich otestoval tím športových odborníkov z Pokrajinského inštitútu pre šport a medicíne športu v Novom Sade. Na základe...

Chránime si okolie zberom plechoviek

Chránime si okolie zberom plechoviek

Tohtoročný zber plechoviek na našej škole sa úspešne ukončil 31.mája. Žiaci zozbierali úhrne 97.343 plechovky. Vyhlásenie najlepších v zber plechoviek sa uskutočnilo v posledný školský deň, 14.júna. Najviac, 19 žiakov, bolo odmenených v kategórii od 1000 do 2000...

Kalendár aktivít na záverečnú skúšku v roku 2024

Kalendár aktivít na záverečnú skúšku v roku 2024

Všetci žiaci sú povinní vykonať záverečnú skúšku na konci ôsmeho ročníka základného vzdelávania. V školskom roku 2023/2024 sa záverečná skúška koná v dňoch 17., 18. a 19. júna 2024. Žiaci, ktorí z opodstatnených dôvodov nevykonajú záverečnú skúšku v júnovom termíne,...

Oznámenie

Oznámenie

Podľa dopisu Ministerstva školstva, druhý polrok školského roka 2023/2024 pre všetkých žiakov základných škôl /žiaci od prvého po ôsmy  ročník/ sa končí v piatok 14. júna 2024. V ten deň sa končí bežné vyučovanie. Predĺžený pobyt sa organizuje tiež do 14. júna 2024....

Súťaž Čo vieš o doprave – republiková súťaž

Súťaž Čo vieš o doprave – republiková súťaž

V piatok a v sobotu (24. a 25. mája 2024) v Belehrade bola organizovaná republiková súťaž Čo vieš o doprave. Južnobáčsky okres v skupine  B - chlapci predstavoval žiak našej školy Miloš Milanović z 5.c triedy. Žiaka sprevádzal učiteľ techniky a technológie Jaroslav...

Upis2024-25
Zapis
moj ES dnevnik
SELFIE

Naší priatelia:

Caroslov
Savet-roditelja

Minulé správy


V nedeľu 12. mája 2024 v ZŠ Žarka Zrenjanina v Obrovci organizovaná bola oblastná súťaž Čo vieš o doprave. Súťaže sa zúčastnilo 62 žiakov ...
V našej škole bola 20. apríla 2024  organizovaná obecná súťaž Čo vieš o doprave, kde žiaci preukázali teoretické a praktické vedomosti z dopravy. ...
Členovia recitačného krúžku sa aj tohto roku zúčastnili na 49. Rozhlasovej súťaži recitátorov. Súťaž sa konala v SVD, 25. 11. 2023 ...
V piatok 31. mája 2024 ôsmaci ukončili svoje osemročné školenie. Pri tejto príležitosti vo vestibule školy usporiadali už tradičný rozlúčkový program. ...