Obecná súťaž v matematike

Obecná súťaž v matematike

Obecná súťaž základných škôl v matematike sa konala 4. februára 2023 so začiatkom o 10:00 na Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci. Do súťaže sa zapojili štyri základné školy z územia obce Báčsky Petrovec. Súťaž je organizovaná pre žiakov 3. až 8. ročníka....
Odmeny z projektu – ZAPOJTE SA

Odmeny z projektu – ZAPOJTE SA

Dnes, 01.02.2023 roku dostali naši žiaci ​​darčeky ako odmenu za účasť v projekte ZAPOJTE SA do recyklácie batérií a žiaroviek pod vedením organizácie Mensa Srbska. Do projektu sa zapojili žiaci 7. a 8. ročníka. Žiakom bol prezentovaný tento ekologický projekt,...
Svätý Sáva – školská oslava

Svätý Sáva – školská oslava

27.01.2023 roku bol oslavný deň v našej škole – sviatok, ktorý nás zaväzuje na kolektívnu spomienku na jedného z najväčších srbských osobností. Všetko, čo je kultúrne, trvanlivé a nepominuteľné je dedičstvom tohto veľkého človeka. Prítomným sa prihovorila...
Školská Pažlivkova pehliadka

Školská Pažlivkova pehliadka

Agentúra pre bezpečnosť dopravy Srbskej republiky v spolupráci s miestnou Radou pre bezpečnosť dopravy pokračuje aj v tomto školskom roku v aktivitách zameraných na zvýšenie bezpečnosti detí v premávke. 25.01.2023 roku sa v našej škole konala školská súťaž Pažlivko....
Oznámenie

Oznámenie

Podľa kalendára školy vyučovanie v druhom polroku začne v pondelok 16. januára roku 2023. I. zmena: II.- IV. ročník,vyššie ročníky II. zmena: I. – III. ročník. Riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová
Oznámenie

Oznámenie

V piatok 23. decembra bude koniec I. polročia. Triedny učitelia Vás oboznámia o čase rozdelenia žiackych knižočiek. Podľa kalendára školy vyučovanie v druhom polroku začne v pondelok 16. januára roku 2023. I. zmena: II.- IV. ročník,vyššie ročníky II. zmena: I. – III....