Počas Slovenských národných slávností, ktoré prebiehali počas augusta, v Báčskom Petrovci pobudla delegácia mesta Martin, ktorá navštívila aj našu základnú školu.

Delegáciu  na čele so zástupcom primátora Ing. Stanislavom Thomkom privítala a prijala riaditeľka školy Dr Zdenka Dudićová. K hosťom sa pripojil aj profesor telesnej výchovy Janko Pavlis. Hostia si v ich sprievode popozerali našu školu, strávili čas v priateľskom rozhovore  a na záver nám odovzdali 28 lôpt, ktorým sa náš kolektív veľmi potešil.