Podľa kalendára školy vyučovanie v druhom polroku začne v pondelok 16. januára roku 2023.

I. zmena: II.- IV. ročník,vyššie ročníky
II. zmena: I. – III. ročník.

Riaditeľka školy
Dr. Zdenka Dudićová