V piatok 23. decembra bude koniec I. polročia. Triedny učitelia Vás oboznámia o čase rozdelenia žiackych knižočiek.
Podľa kalendára školy vyučovanie v druhom polroku začne v pondelok 16. januára roku 2023.
I. zmena: II.- IV. ročník,vyššie ročníky
II. zmena: I. – III. ročník.
Všetkým žiakom a pracovníkom školy želám príjemné prežitie prázdnin, veselé Vianoce a šťastný nový rok.

Riaditeľka školy
Dr. Zdenka Dudićová