Vo štvrtok 23. mája 2024 pri príležitosti osláv Dní Petrovca v našej škole bola realizovaná výstava Stopy života, ktorá je venovaná generálovi Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pre našich žiakov a zamestnancov. Výstava bola otvorená do 26. mája 2024 od 9. do 15. hodine. Všetci občania a návštevníci Báčskeho Petrovca si mohli prísť pozrieť putovnú výstavu generala Štefánika.