Vláda Republiky Srbsko s podporou Úradu pre informačné technológie a elektronickú správu vytvorila projekt na prevenciu a potláčanie násilia páchaného na deťoch s názvom Chránim ťa. Platforma na jednom mieste integruje všetky potrebné aspekty prevencie násilia na deťoch.

Platforma má za cieľ koordinovať a posilňovať medzisektorovú spoluprácu všetkých kompetentných inštitúcií v boji proti násiliu. Na platforme môžete nájsť informácie o formách násilia, rozpoznávaní násila a riešenie prípadov násilia, zneužívania a zanedbávania v súlade s oficiálnymi postupmi príslušných oddelení.

S cieľom informovať o všetkých možnostiach, ktoré Platforma poskytuje, sa v uplynulom období od 29. mája do 6. júna 2023 na škole organizovali rodičovské porady, na ktorých boli prezentované pokyny, ktoré pripravil Úrad pre informačné technológie a elektronickú správu. Rodičia tiež dostali letáky za nahlásenie násilia na platforme Chánim ťa.

Odkaz na platformu: https://cuvamte.gov.rs/