Pre generíciu žiakov 2008/2009, osem rokov ubehlo ako voda. Malí maturanti 6. júna ukončili svoje školské vzdelávanie.

V aule školy 27. júna 2023 bol organizovaný maturitný ôsmacky program, ktorý žiaci spoločne pripravili so svojimi triednymi učiteľmi Jaroslavom Lekárom, Máriou Andrášikovou a Vladimírom Melichom.

Maturantov je tohto roku spolu 61. Ich 51 absolvovali vyučovanie po slovensky a 10 žiakov absolvovalo vyučovanie po srbsky.

Z celkového počtu ôsmakov jedenásti žiaci sú nositelia Vukovho diplomu. Sú to: Dávid Andrášik, Jaroslav Danko, Matej Marčok, Viliam Spevák, Hana Drieňovská, Xénia Vujačićová, Petra Križanová, Petra Pintírová, Peter Šuľan, Lucia Beličková a Silvija Golubovićová.

Podľa platných kritérií výberu žiakov na Žiaka generácie v školskom roku 2022/2023 žiačkou generácie sa stala Lucia Beličková žiačka 8.b triedy.

Generácia žiakov 2008/2009 počas svojho osemročného školenia bola úspešná. Z nej svojou usilovnosťou, zodpovednosťou a všestrannosťou vynikali aj dvaja žiaci – Xénia Vujačićová a Matej Marčok. Títo dvaja žiaci sú nositeľmi diplomu NAJ -ôsmačka/NAJ-ôsmak, diplomu, ktorý sa im udeľuje za vynikajúci úspech pri získavaní vedomostí a za aktívnu účasť na tvorivom živote školy.

Našim ôsmakom prajeme z celého srdca na ceste životom len to najlepšie, nech ich vždy obklopujú skutoční priatelia a nech sú aj naďalej ich najbližší na nich právom hrdí.