Rovnako ako jazyk, aj hudba predstavuje spoločný výrazový prostriedok. Je už známe, že hudba má pozitívny vývoj v ranom detstve a môže zlepšiť jemné a hrubé motorické zručnosti a ovplyvniť vnímavosť detí. Kvôli tomu, naša Základná škola už dlhé roky úspešne spolupracuje so Základnou hudobnou školou Josipa Slavenského z Nového Sadu.
V utorok 7. marca 2023 sa v priestoroch hudobnej školy Josipa Slavenského v Novom Sade uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodlo predsa zlepšiť spoluprácu medzi týmito dvomi inštitúciami v budúcnosti. Spolupráca medzi Základnou hudobnou školou Josipa Slavenského v Novom Sade a Základnou školou Jana Čajaka v Báčskom Petrovci začína v roku 2010 keď škole v Novom Sade bolo doručené rozhodnutie o otvorení samostatného oddelenia v Báčskom Petrovci. Každoročne sa prijímacou skúškou do hudobnej školy zapíšu žiaci druhého ročníka ZŠ a voliť si môžu: klavír, flautu a husle. Dnes, 47 žiakov navštevuje hudobnú školu. Každý žiak má okrem výučby nástroja aj hodinu solfeggio, kde sa ovláda základná hudobná gramotnosť.
Žiaci každoročne organizujú dva školské koncerty – Novoročný (v decembri) a Záverečný (v júni).

Osnovna muzička škola ”Josip Slavenski”