Vzhľadom na blížiace sa novoročné a vianočné sviatky sme dostali nápad opäť upozorniť našich žiakov na najhorší možný scenár, ktorý môže nastať, ak použijú pyrotechniku.

V spolupráci s Policajnou stanicou Báčsky Petrovec, dňa 06.12.2022 sa uskutočnila prednáška pre všetkých žiakov našej školy na tému „Nedovolené používanie pyrotechniky“. Pri tejto príležitosti, policajti žiakov oboznámili so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré majú petardy, fakle a ohňostroje na zdravie detí, dospelých a zvierat. Po prednáške nasledovala prezentácia, ktorá ešte bližšie poukázala na negatívne stránky používania pyrotechniky.

Počas prednášky sa žiakom prihovoril aj dopravný policajt, ​​ktorý im zopakoval niektoré základné pravidlá správania sa, pre chodcov v premávke.

Prednáška bola mimoriadne užitočná a poučná. Naši žiaci boli aktívni a veľmi zvedaví, preto kládli kolegom policajtom rôzne otázky.

V mene kolegov ako aj vo svojom mene apelujem na našich žiakov a rodičov, aby nepoužívali pyrotechniku, pretože je to „hra“, ktorá môže zanechať následky na celý život.

Riaditeľka školy
Dr. Zdenka Dudić