Ako každého 1. septembra, tak aj teraz naša škola privítala nových žiakov a to prvákov, ktorým sa nielenže začína školský rok, ale sa im začína nové obdobie života, a to školské obdobie. Naša škola prváčikom s láskou otvorila školskú bránu a čakali tu na nich riaditeľka školy a učitelia, ktorí sú milí a príjemní.

Prítomným sa  prihovorila riaditeľka školy Dr. Zdenka Dudićová a zaželala prváčikom, aby sa v škole dobre cítili a aby okrem nových poznatkov zažili i mnoho radostí.

Na spríjemnenie chvíľ v našej škole žiaci so svojimi učiteľkami prichystali kultúrnoumelecký program.

Triedni učitelia Milina Ferková, Pavel Bažík a Marianna Topoľská predstavili svojich žiakov, 42 prvákov roztriedených do troch tried – do dvoch so slovenskou vyučovacou rečou, v ktorých je po 16 žiakov, a jednej, kde sa bude vyučovať po srbsky, s 10 žiakmi.

Každy prváčik dostal darčeky: tašku a Bambi darček.

Na záver zaželajme si spoločne, aby sa nám tento školský rok vydaril, aby sme boli zdraví. Snažme sa splniť všetky ciele a očakávania, ktoré sme si predsavzali.